Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
JAK NIE MY TO KTO   |   KRS 0000617230
NIP 741 213 22 00;  REGON 364404008

Biuro Fundacji:

ul. Głowackiego 28 p. 708
10- 448 Olsztyn
kom. 509 338 304
e-mail: fundacja@jakniemytokto.org.pl