Nasza Fundacja:


Jesteśmy młodymi, aktywnymi ludźmi, którzy mają na swoim koncie spore już doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie terytorialnym, biznesie i działalności społecznej (NGO). Nasza Fundacja jest efektem podjęcia decyzji o chęci podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniam z osobami, które mogą tego potrzebować i od których sami możemy się uczyć. Współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, ekonomistami i specjalistami z zakresu edukacji, oświaty, pomocy społecznej i samorządności. Naszym filarem są specjaliści z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego.  Nasza misja zawarta jest w naszej nazwie – Jak Nie My To Kto – przecież samo się nie zrobi – Zróbmy to razem!

Najważniejsze Cele Fundacji:


– Inicjowanie, wspomaganie i realizacja działań na rzecz stwarzania warunków dla lokalnego rozwoju społecznego i gospodarczego

– Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla pobudzania lokalnych inicjatyw społecznych wspierających budowanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego     

– Organizowanie, wspieranie i rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz partnerstw sektorowych i tworzenia sieci powiązań pomiędzy podmiotami realizującymi zadania  w imieniu i na rzecz społeczności lokalnych.

– Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego w różnych dziedzinach m.in. edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji, edukacji, nauki, informatyzacji, środowiska przyrodniczego, przedsiębiorczości.

– Wspieranie, dofinansowanie i organizowanie wykładów, kursów, konkursów i szkoleń mających na celu poprawę ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa oraz przygotowanie do objęcia nowych stanowisk w życiu zawodowym i społecznym.

– Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie projektów w zakresie nauki, edukacji, kultury, sportu, turystyki, wychowania, społeczeństwa informacyjnego, opieki społecznej, ochrony środowiska i inwestycji.

Biuro Fundacji
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego JAK NIE MY TO KTO
NIP 7412132200; REGON 364404008; KRS 0000617239

al.M.J. Piłsudskiego 78, 10-449 Olsztyn, kom. 509 338 304
e-mail: fundacja@jakniemytokto.org.pl

 

Zespół Fundacji:


Izabela Smolińska-Letza – Prezes Fundacji
e-mail: 
fundacjajnmtk@gmail.com

Andrzej Smoliński – Członek Zarządu
e-mail: fundacjajnmtk@gmail.com